Monumentále súsošie svätca zdobí námestie sv. Egídia v Poprade – AquaCity Poprad

Monumentále súsošie svätca zdobí námestie sv. Egídia v Poprade

Na slávnosť sv. Egídia, ktorý je patrónom mesta Poprad, sa 1. septembra 2020 konalo slávnostné odhalenie a posviacka súsošia sv. Egídia ako aj ambony a sedesu v Kostole svätého Egídia. Monumentálnu sochu s výškou päť metrov odhalili práve v tento deň po slávnostnej svätej omši celebrovanej pomocným biskupom Spišskej diecézy Mons. Jánom Kubošom na námestí sv. Egídia.

Kult sv. Egídia, pomocníka v núdzi, má starodávnu tradíciu už v 13. storočí. Z tých dôb sa na námestí v Poprade nachádza aj najstaršia sakrálna pamiatka, kostol zasvätený sv. Egídiovi. Svätý Egídius je patrónom chudobných, žobrákov, dojčiacich matiek, ochrancom proti moru, malomocenstvu, suchu, ohňu a búrke. Býva znázorňovaný ako pustovník v benediktínskom opátskom rúchu v jaskyni, väčšinou s laňou.  Po stáročia sa tešil veľkej úcte nielen u nás ale na celom svete. Od jeho smrti presne v tento deň uplynulo rovných 1300 rokov. Už vtedy tento svätec kázal o témach, ktoré sú veľmi aktuálne aj dnes, v čase šírenia koronavírusu, klimatických zmien, ťažkých chorôb, krízy civilizácie. Územie Slovenska patrilo medzi tie, na ktorých si osobitne intenzívne ľudia uctievali svätosť Egídia a aj preto sú mu zasvätené viaceré kostoly, medzi ktoré patrí aj Kostol svätého Egídia v Poprade.

Autorom tohto prekrásneho súsošia je MgA. Jakub Vlček. Súsošie majstrovsky vytesané týmto mladým českým sochárom zobrazuje moment, keď bohatý panovník s krásnou korunou, ktorú odložil, v pokore, s bosými nohami kľačí v prosbe o odpustenie pred chudobným zraneným pustovníkom so šípom v hrudi. Vystreleným šípom z luku v lese mieril kráľ na laň, ale trafil svätca, ktorý mu svojím požehnaním odpúšťa. Egídius obhajoval rovnosť všetkých ľudí, aby sa všetci cítili rovnako dobre a žili v harmónii a tolerancii.

Sochu Popradčanom venoval Dr. Jan Telenský, ktorý sa aktívne zaujíma nielen o podnikateľské aktivity v meste Poprade, ale aj o dejiny a zaujímavé momenty v histórii. Nie je to prvý dar mestu Poprad, podieľal sa už na rekonštrukcii Immaculaty na sobotskom námestí a na projektoch v samotnom Kostole sv. Egídia, ktorého je veľkým obdivovateľom. Staré čínske príslovie vraví, že aj tá najdlhšia cesta začína prvým krokom. V prípade Egídia bol takýmto krokom podnet pána dekana Opartyho na opravu organu v kostole, na ktorý Jan Telenský s pokorou a radosťou zareagoval.

Dary kostolu a svätému Egídiovi zo strany jeho obdivovateľa a propagátora sú štyri a symbolizujú svetové strany. Východ, predstavujúci úsvit a spev vtákov inšpiroval rekonštrukciu organu. Západ symbolizuje vzácny obraz Madony s anjelmi z roku 1484, ktorého verná kópia dnes opäť visí v kostole aj prispením Jana Telenského. Sever s jeho chladom mierni nový mobiliár v oltárnej časti kostola – ambona, oltárny stôl a stolce. Posledný dar, toto nádherné súsošie, symbolizuje juh, odkiaľ prichádza úcta k sv. Egídiovi na Spiš.

Finis coronat opus – koniec korunuje dielo, socha stojí na mieste, posvätená.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Leave a comment