Fakturačné údaje – AquaCity Poprad
Fakturačné údaje

Obchodné meno: AQUAPARK Poprad s.r.o.
Sídlo: Športová 1397/1, Poprad 058 01
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
Register: Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro, vložka číslo: 13805/P
Bankové spojenie: 0492056683/0900
IBAN: SK47 0900 0000 0004 9205 6683
zastúpená: Ing. Richard Pichonský a Ing. Peter Hudec