Popradský akvapark dostane novú podobu, do rekonštrukcie plánujú investovať 7 mil. eur

20. januára 2020

Popradský akvapark čakajú rozsiahle zmeny, v tomto roku tam plánujú začať s komplexnou rekonštrukciou za 7 miliónov eur. Týkať sa bude vnútorného zariadenia, ale aj dispozičného riešenia areálu. Pribudne tiež rodinná reštaurácia a v rámci atrakcií nová toboganová veža

 

Ako ďalej pre agentúru SITA povedal konateľ spoločnosti Aquapark Poprad, s. r. o., Richard Pichonský, cieľom plánovaných zmien je zvýšiť kapacitu areálu, ale aj štandard, eliminovať rady pri pokladniciach pri vstupe do akvaparku. Prvé práce by mali odštartovať v máji. „Rekonštrukcia bude rozdelená na niekoľko etáp, upravovať sa budú jednotlivé časti postupne, v snahe minimalizovať obmedzenie prevádzky,“ informoval Pichonský s tým, že obnova bude financovaná z vlastných aj úverových zdrojov.

Naposledy akvapark rekonštruovali v rokoch 2014 až 2016, keď vybudovali detský bazén, wellness centrum, pribudla centrálna reštaurácia, ale aj nové šatne. V rámci plánovanej komplexnej rekonštrukcie prejde ako prvý úpravou vstup do akvaparku. „Obnovíme tiež pokladne, šatne, sprchy, toalety, chceme zvýšiť ich kapacitu, ale aj štandard,“ vysvetlil Pichonský. Zamerať sa chcú hlavne na návštevníkov s elektronickými permanentkami či paušálnymi a sezónnymi, ktorých počet z roka na rok rastie. V areáli budú rozmiestnené poplatkové automaty a zníži sa počet turniketov. „Ľudia nebudú musieť čakať v rade a zaplatia cez automat. Týmto by sme mali uspokojiť asi polovicu návštevníkov, ktorí k nám chodia a využívajú tieto elektronické permanentky,“ skonštatoval konateľ popradského akvaparku.

Dispozičnými zmenami by mal byť akvapark rozdelený na tri logické celky. Prvý bude zameraný na zdravie a zahŕňať bude vnútorný plavecký bazén, fitnes centrum, masáže a wellness centrum, druhý na adrenalínové prvky a tretí na relax. Niekoľkonásobne sa zväčší aj vstup z hlavnej budovy do vonkajších bazénov. „Do prepojovacej chodby chceme priniesť faunu a flóru, budú tam umiestnené rastliny, ale aj zvieratá, pre ktoré toto prostredie bude prirodzené. Rovnako domček, ktorý slúži ako vstup do vonkajších bazénov, bude zväčšený a na jeho streche bude umiestnená reštaurácia v rodinnom duchu,“ prezradil Pichonský. Trojnásobne zvýši svoju kapacitu aj vonkajší detský bazén, kde pribudne malý tobogan a vznikne tiež nový priestor pre mamičky s malými deťmi.

K súčasnej toboganovej veži by mala pribudnúť ďalšia so štyrmi veľkými toboganmi s dĺžkou 160 metrov. S výškou približne 30 metrov bude dvakrát vyššia ako terajšia veža. V rámci nej pribudne adrenalínová atrakcia v podobe možnosti voľného pádu.

Plánované zmeny sú len pokračovaním zámeru zrevitalizovať areál, v rámci ktorého vlani dokončili rekonštrukciu jedného z priľahlých hotelov, ktorý sa zmenil z trojhviezdičkového na štvorhviezdičkový. Uplynulý rok bol podľa Pichonského oproti predchádzajúcim rokom priaznivý aj z hľadiska návštevnosti. Areál, teda akvapark, hotely a jeho ďalšie prevádzky navštívilo do 800 tisíc návštevníkov.

Väčšinovým vlastníkom spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o., je Letheby & Sons Limited s podielom 85 percent. Zvyšných 15 percent patrí mestu Poprad, ktoré však pred rokom avizovalo jeho plánovaný predaj, doteraz sa tak nestalo. Rok 2018 bol pre popradský akvapark z pohľadu tržieb historický, dosiahli výšku viac ako 11,8 milióna eur. Hospodársky výsledok predstavoval zisk vo výške takmer 756-tisíc eur. Spoločnosť v roku 2018 zamestnávala celkovo 166 zamestnancov a priemerná mzda bola 947,30 eura.

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.