EKOLOGICKÝ VODNÝ RAJ

19. apríla 2020

MYSLÍME EKOLOGICKY

Vysoké Tatry sú ideálnou destináciou pre návštevníkov, ktorí hľadajú služby na vysokej úrovni a zároveň majú radi aktívny oddych. Priamo pod Vysokými Tatrami sa nachádza výnimočný ekologický rezort – AquaCity Poprad, ktoré využívaním prírodných energetických zdrojov, chce chrániť a prispieť k ochrane životného prostredia. Svojim podnikaním a prístupom sa snažia motivovať nielen svojich zamestnancov ale taktiež aj klientov. Myslíme nielen ekonomicky, ale aj ekologicky.

Starostlivosť o kvalitu vody v AquaCity Poprad
AquaCity Poprad je výnimočné nielen rozsahom a ponukou svojich služieb, ale hlavne svojim ekologickým prístupom. Starajú sa o čistotu a kvalitu vody vo svojom areáli, využívajú sa najmodernejšie ekologické technológie a filtračné systémy. Na udržanie čistoty a kvality vody sa využíva UV filtračný systém a nerezové bazény. Ultrafialový systém čistenia, ktorý sa využíva v AquaCity je rovnaký, aký sa používa v priemysle pri čistení pitnej vody, čo garantuje čistotu a bezpečnosť vody, ničia sa  všetky potenciálne škodlivé baktérie, ale zachováva obsah základných solí a minerálov a vyrovnané PH vody. Voda v bazénoch je neustále monitorovaná našimi technikmi, ktorí používajú jeden z najdokonalejších počítačových systémov sveta, zabezpečujú úplne bezpečné a hygienické vodné prostredie. Popri tom sú všetky bazény kompletne čistené pravidelne po zimnej a letnej sezóne. Laboratórny rozbor vody je vykonávaný dvakrát denne a vzorky sú odoberané pravidelne z každého bazéna a bazénovej časti. Keďže hygiena by mala byť v podobných zariadeniach prioritou, tým ľudí v AquaCity dôsledne dbá o jej zachovanie a tým aj prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných služieb. Dôkazom toho je množstvo spokojných zákazníkov.

Termálna voda a ekologické technológie
Primárnym zdrojom tepelnej energie je termálny vrt v bezprostrednej blízkosti strediska. Vrt je napojený na podzemný zdroj termálnej vody v hĺbke 1200m, voda vyviera na povrch s teplotu 49°C a maximálna výdatnosť zdroja je 60 l/s. Odber termálnej vody je regulovaný podľa aktuálnej potreby strediska, takže nedochádza k zbytočnému plytvaniu. Vyše 15 tisíc ročná voda obsahuje cez 20 rôznych minerálov, jej zloženie a teplota ju zaraďuje medzi horúce vody. Geotermálna energia je v AquaCity Poprad využívaná hlavne na napúšťanie vody do bazénov a ohrev bazénov, podlahové kúrenie a predohrev úžitkovej vody. Voda svoju energiu odovzdáva vo výmenníkoch tepla a tepelných čerpadlách. Ochladená termálna voda sa vracia späť do prírody. Prírodný cyklus sa tak môže začať znova. Ak by podobné množstvo tepla bolo vyrobené spaľovaním zemného plynu, do atmosféry by bolo za jeden deň vyprodukovaných vyše 27 ton CO2. Okrem geotermálnej energie sa v stredisku využíva aj solárna energia. Solárne fotovoltaické články sú doplňujúcou technológiou na výrobu elektrickej energie, ktoré tvoria priamo priehľadnú fasádu budovy bazénu Blue Sapphire.

AquaCity Poprad už v roku 2007 získalo prestížne ocenenie v kategórii „Najekologickejšie stredisko na svete“. Takmer dvesto tisíc odborníkov považovalo AquaCity Poprad za najlepšie dovolenkové centrum na tejto planéte, ktoré neohrozuje životné prostredie. Z historického hľadiska to je prvý rezort na Slovensku, ktorý sa uchádzal o tak prestížnu cenu ale ju aj získal. Ako prvé stredisko na Slovensku spomedzi hotelových a Aquaparkových prevádzok, nastavilo svoje podnikanie a prevádzku s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Ekologické aktivity
Dlhoročné ekologické smerovanie sa rozšírilo o ďalšie aktivity šetriace prírodu. Zaviedli elimináciu a separáciu odpadu, do ktorej výrazným spôsobom zapojili klientov a zamestnancov. V celom stredisku využívajú úsporné žiarovky a na chodbách, toaletách sú umiestnené senzory pohybu. Eliminovali chemické čistiace prostriedky a nahradili ich ekologickými prostriedkami a mechanickým čistením. Na toaletách sú umiestnené splachovacie tlačidlá dual-flush pre úsporu vody, 100% recyklované ekologické toaletné papiere a v sprchách a umývadlách je nastavený šetrný režim prietoku vody. V prevádzke Aquaparku nahradili jednorazový plastový riad, ekologickým bio plastom, ktorý je v prírode rozložiteľný. Preferujú lokálnych dodávateľov potravín a ponuku jedál počas raňajok a večerí pre hotelových hostí  rozšírili o bio potraviny. V celom stredisku sa používa 100% recyklovaný papier a preferuje hlavne elektronickú komunikácia. V tlačiarňach máme ekologické tonery, nastavené na šetriaci režim, snažia sa eliminovať spotrebu tonerov. Zavádzajú elektronickú fakturáciu a archiváciu dokumentov.

V hoteloch AquaCity Poprad sa už dlhodobo používa zelený program, kde motivujú hostí pomôcť v snahe chrániť životné prostredie počas ich pobytu. Uteráky a posteľnú bielizeň vymieňajú na požiadanie. Ponúkajú ekologickú kúpeľňovú kozmetiku a kozmetiku, ktorá nebola testovaná na zvieratách. Stredisko je vybavené aj nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Ochrana životného prostredia patrí k najdôležitejším úlohám tejto generácie a dotýka sa celej spoločnosti. V AquaCity Poprad šetria energiu, peniaze ale svojim zodpovedným prístupom a smerovaním hlavne životné prostredie.

 

 

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.