Fakturační údaje – AquaCity Poprad Slovensko
Fakturační údaje

Obchodní jméno: AQUAPARK Poprad s.r.o.
Adresa: Sportovní 1397/1, Poprad 058 01
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
Registr: Obchodní rejstřík Okresního soudu Prešov , oddíl: Sro, vložka číslo: 13805/P
Bankovní spojení: 0492056683/0900
IBAN: SK47 0900 0000 0004 9205 6683
zastoupena: Ing. Richard Pichonský a Ing. Peter Hudec