PREVÁDZKOVÉ OZNAMY

NÁZOV ZÓNYOZNAM DÁTUM
AQUAPARK Každý pondelok sú všetky zóny v Aquaparku otvorené od 9:00 hod. KAŽDÝ PONDELOK
LASER SHOW Laser show je v bazénoch Blue Sapphire každý deň o 20:30 hod. DENNE
PLAVECKÝ BAZÉN – OBSADENOSŤ DRÁH
SOBOTA 24.8.2019 15:00-16:00 – pre verejnosť 3 dráhy
16:00-17:00 – pre verejnosť 1 dráha
NEDEĽA 25.8.2019 15:00-16:00 – pre verejnosť 3 dráhy
UTOROK 27.8.2019 08:00-09:00 – pre verejnosť 3 dráhy
15:00-16:00 – pre verejnosť 3 dráhy
16:00-17:00 – pre verejnosť 2 dráhy
STREDA 28.9.2019 08:00-09:00 – pre verejnosť 0 dráh
15:00-16:00 – pre verejnosť 0 dráh
16:00-17:00 – pre verejnosť 2 dráhy

PIATOK 30.8.2019
08:00-09:00 – pre verejnosť 0 dráh
15:00-16:00 – pre verejnosť 3 dráhy
16:00-17:00 – pre verejnosť 2 dráhy