WELLNESS STAYS

Looking for great wellness stays, romantic stay for couples or weekend wellness stay at an even better price? Choose from the range of our preferred stay packages that are tailored to your needs and expectations. Stay in a world full of peace and relaxation that will absorb you. Experience a real wellness hotel.

HAVE A LOOK AT OUR SPECIAL OFFERS

WELLNESS STAYS IN HOTELS AQUACITY POPRAD 

WELLNESS STAYS IN HOTEL HORIZONT RESORT **** IN THE HIGH TATRAS


WE OFFER YOU OUR WELLNESS EXPERIENCE

  • Aquapark with 14 outdoor and indoor thermal pools with a temperature of 30°C – 38°C, many water attractions – whirlpools, jets, beads, water mushrooms and other ⇒
  • Wellness Centre Fire & Spa Wellness & Spa – the largest two-storey spa in Slovakia with an area of 1600 m2 – a relaxation pool, whirlpools, 8 saunas and inhalation (ceremonial sauna, salt, steam mint, dry, infrared saunas) ice cave -14°C, relaxing and party rooms, tropical rain, ice fall, cooling Arctic pool
  • Sauna shows, ceremonials and peelings – 3x day
  • Relaxation – massage centre with more than 20 types of relaxing massages and spa procedures, beauty treatments
  • Thai massage centre – original Thai massage with therapists from Thailand
  • Fish Therapy – Garra Rufa fish, bio pedicure
  • Solarium
  • Chromotheraphy in pools – light treatment

Hotel Riverside ***

The hotel offers modern and cheap accommodation in the High Tatras and is part of the National Football Centre in Poprad. It is just a few steps from the AquaCity Poprad Aquapark.
MORE INFORMATION


Hotel Seasons ****

New exclusive 4* hotel Seasons for families with rooms decorated in seasonal style – summer and winter in silver-blue and golden-beige colours Exclusive interior of rooms in a modern natural style with a lot of wooden elements.
MORE INFORMATION


Hotel Mountain View ****

Comfortable and luxurious interior, modernly furnished rooms with a touch of elegance and balconies overlooking the High Tatras. 
MORE INFORMATION


Hotel Horizont Resort ****

Cosy and luxurious interior, modernly furnished rooms with balconies and views of the valley or without a balcony overlooking the High Tatras. 
MORE INFORMATION


Vážení zákazníci, Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude celé naše stredisko AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja. V našej prevádzke robíme všetky kroky tak, aby sme zachovali bezpečnosť našich klientov, venujeme vysokú pozornosť dezinfekcii priestorov a nasledujeme všetky nariadenia, ktoré v tomto období vychádzajú. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 13.03.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. V naší provozovně děláme všechny kroky tak, abychom zachovali bezpečnost našich klientů, věnujeme vysokou pozornost dezinfekci prostorů a následujeme všechna nařízení, které v tomto období vycházejí. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 12.03.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed from 13.03.2020. We will keep you informed as it progresses. In our operations, we take all the necessary steps to maintain the safety of our clients, pay close attention to the disinfection of the premises and follow all regulations. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 12.03.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny i hotele AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 13.03.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Wdrożyliśmy wszelkie środki mające na celu zapewnienie klientom bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń i stosujemy się do wytycznych, które są wydawane w związku z aktualną sytuacją. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 12 марта 2020 г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 13 марта 2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.