Платежная информация

Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1,
058 01 Poprad
IČO: 36482609  (ОКПО)
IČ DPH: SK2020020486   (ИНН НДС)
IBAN : SK 47 0900 0000 0004 9205 6683

CESTOVNÉ INFORMÁCIE - COVID - 19 OPATRENIA CESTOVNÍ INFORMACE - COVID - 19 OPATŘENÍ TRAVEL INFORMATION - COVID 19 MEASURES INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH – AKTUALIZACJA COVID – 19 ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ - COVID 19