Nemocnica s novým zariadením pre deti: Darca je z popradského vodného sveta

1. júna 2017

POPRAD24

Popradská nemocnica má k dispozícii nové zariadenie – ide o EKG prístroj na detskom oddelení. Darcom je spoločnosť AquaCity, ktorá nemocnici pomohla opäť. Nový EKG prístroj pre detské oddelenie popradskej nemocnice pomôže hlavne tým najmenším. Dar odovzdal primárke detského oddelenia predseda dozornej rady spoločnosti AquaCity Jan Telenský.

„Tento dar je pre tých, ktorí sa nevedia vyjadriť, čo im je – pre malé bábätká. Prístroj pomôže hlavne tým, ktorí sú chorí od času, kedy sa narodia,“ uviedol Telenský, ktorý prostredníctvom AquaCity neobdaroval nemocnicu prvýkrát. „My cítime, že je potrebné podporovať takéto akcie. AquaCity je o prevencii, o zdraví. Tým, ktorí na tom nie sú tak dobre ako tí, ktorí sa k nám chodia kúpať, sme dali dar. Pomôže to aj sestričkám a personálu, aby videli, že spoločnosť si váži ich prácu, pretože bez nich by to bolo ťažké. Mamička s chorým dieťaťom bude vedieť, že je nielen v dobrých rukách, ale že má vedľa seba zariadenie, ktoré pomôže dieťa vyliečiť,“ dodal Telenský. “Tento dar sme symbolicky odovzdali už na minuloročnej Fashion Charity Night, z ktorej pochádza aj finančný výťažok na tento prístroj. Podujatie organizujeme každý rok. Podporujeme rodiny z regiónu a projekty, ktoré slúžia verejnosti,“ vysvetlil predseda dozornej rady.

Kvalitnej modernej techniky v nemocniciach nie je nikdy dosť. Nové EKG-čko svoju úlohu začalo plniť okamžite. „Pomôže každá technika, ktorá je pre dieťa užitočná a ktorá nám pomôže dospieť k správnej diagnóze,“ konštatovala Beáta Šoltýsová, primárka pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a.s.

„Lekára a sestru nenahradí žiadny prístroj, ale EKG v detskom veku je úplný štandard a využívame ho každý deň. Za tento dar sme veľmi vďačný,“ pokračovala primárka.

Bez kvalitného personálu a vybavenia sa medicína robí ťažko. V dnešnej dobe nie je ľahké dopracovať sa k prístrojom, ktoré sú moderné a teda zároveň aj drahé. „Lekári sa snažia robiť medicínu najlepšie ako vedia. Aj pretekár, keď nemá dobré auto, nespraví dobré preteky. To isté je aj v medicíne. Treba prístroje, vývoj ide dopredu. Žiaľbohu, niekedy sú drahé. Veľmi nám pomáhajú ľudia, ktorí sú mimo zdravotníctva a ktorí sa rozhodnú poskytnúť nejaký dar,“ uzavrel riaditeľ lekársko-preventívnej starostlivosti popradskej nemocnice Miloš Kňaze.

http://poprad.dnes24.sk/nemocnica-s-novym-zariadenim-pre-deti-darca-je-z-popradskeho-vodneho-sveta-272694

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.