Najekologickejšie stredisko na svete – AquaCity Poprad

3. novembra 2007

SLOVENSKO – Pri udeľovaní cien v oblasti cestovného ruchu (World Travel Awards) zvolili delegáti z vyše stodeväťdesiatych krajín AquaCity Poprad za najekologickejšie stredisko na našej planéte.

Takmer dvesto tisíc odborníkov považuje popradský areál AquaCity za najlepšie dovolenkové centrum na tejto planéte, ktoré neohrozuje životné prostredie. Ide o významnú udalosť nielen kvôli samotnému faktu, že v AquaCity bojujú proti globálnemu otepľovaniu. Z historického hľadiska to je prvý rezort na Slovensku, ktorý sa uchádzal o tak prestížnu cenu.

Tým, že v AquaCity využívajú geotermálnu a solárnu energiu, nevyprodukujú toľko oxidu uhličitého za deň ako ostatné podobné zariadenia. Investíciou do najmodernejších ekologických technológií získali vysoké úspory nákladov na energiu. Tieto úspory použili na vybudovanie hotelov najvyššieho štandardu, luxusné, terapeutické, vyhrievané vnútorné aj vonkajšie kúpele a sauny, bazény bohaté na minerálne látky, moderné konferenčné centrum a kryoterapeutické centrum.

V roku 2005 AquaCity získalo cenu Zelené jablko za preukázanie vynikajúceho a trvalo udržateľného zaangažovania sa pre jedinečnosť v ochrane životného prostredia. AquaCity získalo i certifikát Green Globe 21 za príspevok k znižovaniu emisií uhlíka a skleníkových plynov. AquaCity je zároveň prvé európske stredisko ocenené štatútom Zelený Hrdina.

http://dromedar.zoznam.sk/cl/100060/179798/Najekologickejsie-stredisko-na-svete

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.