Monumentále súsošie svätca zdobí námestie sv. Egídia v Poprade

13. septembra 2020

Na slávnosť sv. Egídia, ktorý je patrónom mesta Poprad, sa 1. septembra 2020 konalo slávnostné odhalenie a posviacka súsošia sv. Egídia ako aj ambony a sedesu v Kostole svätého Egídia. Monumentálnu sochu s výškou päť metrov odhalili práve v tento deň po slávnostnej svätej omši celebrovanej pomocným biskupom Spišskej diecézy Mons. Jánom Kubošom na námestí sv. Egídia.

Kult sv. Egídia, pomocníka v núdzi, má starodávnu tradíciu už v 13. storočí. Z tých dôb sa na námestí v Poprade nachádza aj najstaršia sakrálna pamiatka, kostol zasvätený sv. Egídiovi. Svätý Egídius je patrónom chudobných, žobrákov, dojčiacich matiek, ochrancom proti moru, malomocenstvu, suchu, ohňu a búrke. Býva znázorňovaný ako pustovník v benediktínskom opátskom rúchu v jaskyni, väčšinou s laňou.  Po stáročia sa tešil veľkej úcte nielen u nás ale na celom svete. Od jeho smrti presne v tento deň uplynulo rovných 1300 rokov. Už vtedy tento svätec kázal o témach, ktoré sú veľmi aktuálne aj dnes, v čase šírenia koronavírusu, klimatických zmien, ťažkých chorôb, krízy civilizácie. Územie Slovenska patrilo medzi tie, na ktorých si osobitne intenzívne ľudia uctievali svätosť Egídia a aj preto sú mu zasvätené viaceré kostoly, medzi ktoré patrí aj Kostol svätého Egídia v Poprade.

Autorom tohto prekrásneho súsošia je MgA. Jakub Vlček. Súsošie majstrovsky vytesané týmto mladým českým sochárom zobrazuje moment, keď bohatý panovník s krásnou korunou, ktorú odložil, v pokore, s bosými nohami kľačí v prosbe o odpustenie pred chudobným zraneným pustovníkom so šípom v hrudi. Vystreleným šípom z luku v lese mieril kráľ na laň, ale trafil svätca, ktorý mu svojím požehnaním odpúšťa. Egídius obhajoval rovnosť všetkých ľudí, aby sa všetci cítili rovnako dobre a žili v harmónii a tolerancii.

Sochu Popradčanom venoval Dr. Jan Telenský, ktorý sa aktívne zaujíma nielen o podnikateľské aktivity v meste Poprade, ale aj o dejiny a zaujímavé momenty v histórii. Nie je to prvý dar mestu Poprad, podieľal sa už na rekonštrukcii Immaculaty na sobotskom námestí a na projektoch v samotnom Kostole sv. Egídia, ktorého je veľkým obdivovateľom. Staré čínske príslovie vraví, že aj tá najdlhšia cesta začína prvým krokom. V prípade Egídia bol takýmto krokom podnet pána dekana Opartyho na opravu organu v kostole, na ktorý Jan Telenský s pokorou a radosťou zareagoval.

Dary kostolu a svätému Egídiovi zo strany jeho obdivovateľa a propagátora sú štyri a symbolizujú svetové strany. Východ, predstavujúci úsvit a spev vtákov inšpiroval rekonštrukciu organu. Západ symbolizuje vzácny obraz Madony s anjelmi z roku 1484, ktorého verná kópia dnes opäť visí v kostole aj prispením Jana Telenského. Sever s jeho chladom mierni nový mobiliár v oltárnej časti kostola – ambona, oltárny stôl a stolce. Posledný dar, toto nádherné súsošie, symbolizuje juh, odkiaľ prichádza úcta k sv. Egídiovi na Spiš.

Finis coronat opus – koniec korunuje dielo, socha stojí na mieste, posvätená.

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.