Ekologický rezort AquaCity Poprad

15. októbra 2018

Zatiaľ čo 100 medzinárodných klimatických vedcov spojených pod organizáciou Spojených národov upozorňuje že čelíme katastrofe, „tichý muž v horách „ pracoval pre záchranu sveta.
Vedci požiadali vlády aby podnikli bezprecedentné kroky k zvráteniu zmien týkajúcich sa globálnej klímy. Globálne otepľovanie, ako uvádzajú, môže spôsobiť úplne zmiznutie svetových tropických koralových útesov, kolaps ľadovcov v Antarktíde a Grónsku, a zdvihnutie hladiny morí natoľko, že môžu zaplaviť územia s miliónmi ľudí. V skratke títo vedci hovoria o tom, že planéta má iba pár desiatok rokov kým dosiahne hranicu zmeny klímy.

Dr. Jan Telensky, ktorý postavil eko-pevnosť v slovenských Vysokých Tatrách sa k tomu vyjadril: Ľudia stále popierajú zmenu klímy. Ale dve desaťročia dozadu som už chápal ako dôležité je premýšľať nad našou budúcnosťou z pohľadu životného prostredia.

Vlastné záujmy a krátkodobé riešenia znamenajú, že pre záchranu sveta sa koná málo. Musíme začať konať rýchlo. Posledné dve dekády, zatiaľ čo mnoho vlád štátov ignorovalo nebezpečenstvo skleníkových plynov, Dr. Telensky a jeho team  usilovne pracovali a hľadali spôsob ako zvrátiť problémy industrializácie a konzumizmu.
„Som známy tým, že riešim veci potichu, pokiaľ v niečo verím, tak ako tomuto, ale teraz je nevyhnutné aby si túto tému každý všimol“ konštatoval.

Dr. Telensky vytvoril ekologický rezort na pohraničí Slovenska – Poľska. AquaCity Poprad, ktoré bolo postavené na základe využívania geotermálnej a obnoviteľnej energie, bolo otvorené v roku 2005. Súčasťou rezortu sú hotely Mountain View a Hotel Seasons, aquapark s geotermálnymi bazénmi, wellness a sauny.

Ďalší hotel Riverside je súčasťou národného tréningového centra, ktoré sa pýši unikátnym trávnikom ohrievaným geotermálnou vodou.

AquaCity získalo titul  Europe’s Leading Green Hotel počas piatich rokov.

Zdroje uvádzajú, že na svete sa vyprodukuje 32 294 miliónov ton oxidu uhličitého ročne, pričom AquaCity počas toho stého obdobia svojou ekologickou prevádzkou zabráni aby sa 10 000 ton CO2 dostalo do ovzduší. Môže to znieť ako kvapka v mori, pri súčasnom tempe ohrievania svetových oceánov, ale z druhej strany – je to jeden malý ale pozitívny krok pre ľudstvo.

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.