EKOLÓGIA A OCENENIA

V AquaCity sme odhodlaní chrániť životné prostredie. Naším cieľom je minimalizovať vplyv prevádzky významného turistického strediska v prekrásnom prírodnom prostredí.

 • OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  AquaCity je doslova sebestačné a vďaka využívaniu geotermálnej vody a slnečnej energie sa denne zabráni tomu, aby sa okolo 27 ton oxidu uhličitého uvoľnilo do atmosféry. Stredisku sa darí znižovať náklady na energie a získané úspory vracia späť zákazníkom v podobe cenovo dostupného ekologického luxusu.
 • SILA VODY
  Tepelná energia sa získava z rozsiahlych podzemných zásob geotermálnej vody, ktoré sa nachádzajú pod úpätím Vysokých Tatier v Podtatranskej kotline. Po odovzdaní svojej energie vo výmenníkoch tepla a tepelných čerpadlách sa ochladená termálna voda vracia späť do prírody. Prírodný cyklus sa tak môže začať znova.
 • SOLÁRNA ENERGIA
  AquaCity sa nachádza v slnečnej severovýchodnej časti Slovenska. Na zasklenej fasáde bazénového centra Blue Sapphire sa slnečné lúče prostredníctvom fotočlánkov menia na čistú elektrickú energiu.
 • ŠETRÍME ENERGIU A PENIAZE
  Využívaním prírodných energetických zdrojov namiesto spaľovania napríklad uhlia AquaCity ročne ušetrí milióny eur na prevádzkových nákladoch. Úspory sa zákazníkom vracajú vo forme kvalitného vybavenia strediska, ktoré by bolo neúmerne drahšie, ak by sa tu spaľovalo uhlie či plyn v potrebnom objeme.
 • SVOJÍM PRÍSTUPOM ŠETRÍME PROSTREDIE
  Hovoríme o ekológii, trénujeme personál, zlepšujeme procesy s jediným cieľom. Dostať do širšieho povedomia problematiku, tak aby správanie našich ľudí ovplyvnilo ďalších a ďalších ľudí. Chceme ukázať, že s trochou chcenia sa to dá. Budujeme našu značku s týmto cieľom v prostredí kde to nie je ľahké. Pomôžte nám, pomôžete sebe.

OCENENIA AQUACITY

 • GREEN GLOBE
  AquaCity je prvá organizácia v Strednej Európe, ktorá získala certifikát Green Globe. Je to jeden z najprísnejších štandardov, ktoré si organizácie môžu osvojiť za udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu. Tento certifikát zaručuje, že AquaCity udržuje najvyššie štandardy v oblasti životného prostredia, ale taktiež podporuje miestnu komunitu a ekonomiku. Certifikát Green Globe bol udelený 8. novembra 2005 v Café Royal, Piccadilly Circus v Londýne.
 • GREEN APPLE AWARD
  (Zelené jablko) je medzinárodná kampaň ocenení uskutočňovaná organizáciou The Green Organisation za účelom hľadania najzelenších firiem, miest, komunít a krajín. “Skvelé na ocenení Green Apple je, že oceňuje dobré myšlienky na uchovanie našej planéty a podporuje ich pre prospech každého. Preto sme nadšení byť víťazom a zároveň propagovať do celého sveta Slovensko,Tatry a mesto Poprad“, vysvetľuje Jan Telensky, väčšinový vlastník AquaCity.
 • WORLD TRAVEL AWARD
  Ocenenie (WTA) sa každoročne udeľuje najvýznamnejším svetovým a lokálnym organizáciám v oblasti cestovného ruchu. Význam cien WTA spočíva hlavne v tom, že o hlasoch rozhodujú odborníci v turistickom priemysle z celého sveta. AquaCity Poprad bolo nominované do troch kategórií- Najlepšie miesto rodinnej dovolenky, Najlepšie kúpeľné centrum a Najlepšie ekologické stredisko. Viac ako 200 000 odborníkov zo 190 krajín udelilo svetové ocenenie pre AquaCity Poprad a stalo sa víťazom v medzinárodnej súťaži World Travel Awards v kategórii “Worlds Leading Green Resort” za roky 2007 a 2008 – Najlepšie ekologické stredisko na svete.
 • HOTEL ROKA
  Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky ocenil Hotel AquaCity Seasons*** v kategórií trojhviezdičkových hotelov za Hotel roka na Slovensku za kvalitne poskytované služby v oblasti hotelierstva.
  Hotely AquaCity Poprad sa podľa posudkov nezávislých hodnotiteľov hotelov zaradili medzi TREND TOP HOTELY NA SLOVENSKU

Vážení zákazníci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness centrum AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 15.10.2020 do odvolania. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude Aquapark, Wellness a Fitness AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 15.10.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 15.10.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed. We will keep you informed as it progresses. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 15.10.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 15.10.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 15.10.2020г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 15.10.2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.