ÚČINKY TERMÁLNÍ VODY

Termální voda je primárním zdrojem energie pro výrobu tepla a skutečným srdcem.  V AquaCity je voda šetrná k pokožce a prospěšná zdraví. Je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů na světě. V AquaCity je voda zároveň základem zábavy a odpočinku, které středisko nabízí. Voda se odčerpává z přírodního geotermálního zdroje a přivádí se do střediska s teplotou přibližně 49 ° C. Ve velkých výměnících voda odvádí teplo, které se odvádí do hotelů a budov střediska. Termální voda v bazénech se pod přísným dohledem dezinfikuje, přičemž se využívají podobné filtrační systémy na bázi UV záření, jaké jsou určeny pro úpravu pitné vody. Při dezinfekci vody v bazénech, koupelnách a sprchách se nepoužívají žádné agresivní chemikálie, takže voda zůstává jemná k vaší pokožce, očím i k životnímu prostředí. Aby se minimalizovalo množství chemikálií potřebných k provozu, většina bazénů je povrchově upravena nerezovou ocelí, čímž se snižuje intenzita chlorování.


GEOTERMÁLNÍ PRAMEN

V AquaCity Poprad v hloubce 1 300m pod povrchem se tento zdroj ukrýval po dobu více než 15 000 let, aby nakonec přivedl na povrch nejčistší termální vodu obsahující více než 20 minerálů. Teplota vody 49 ° C řadí tuto vodu do skupiny horkých vod (nad 42 ° C).

Na základě bohatého mineralogického složení s obsahem vápníku, hořčíku, sodíku a kysličníku uhličitého, termální přírodní vodu v AquaCity Poprad lze charakterizovat jako vodu s blahodárnými účinky na organismus.

ÚČINKY TERMÁLNÍ VODY

Využití tepla je možné při vnější balneoterapii a indikace pro využití termální vody jsou založeny na fyziologických účincích tepla:

  • účinky na kůži a prokrvení kůže
  • pozitivní vliv na kardiovaskulární systém
  • účinky na metabolismus
  • účinky na regulační mechanismy
  • účinek tepelných podnětů na nervový a svalový systém

VÝBĚR Z CHEMICKÝCH UKAZATELŮ ROZBORU VODY:

(Rozbor provedený 27.6.2005)

Vápník (Ca2 +) … 470 mg / l
Hořčík (Mg 2+) … 153 mg / l
Sodík (Na +) … 74,3 mg / l
Draslík (K +) … 25,2 mg / l
Železo (Fe2 +) … 0,322 mg / l
Hydrogenuhličitany (HCO2-) … 1590 mg / l
Sírany (SO42-) … 616 mg / l
Chloridy (Cl-) … 41,4 mg / l
Fluoridy (FL-) … 0,32 mg / l

Vážení zákazníci, Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, bude celé naše stredisko AquaCity Poprad zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja. V našej prevádzke robíme všetky kroky tak, aby sme zachovali bezpečnosť našich klientov, venujeme vysokú pozornosť dezinfekcii priestorov a nasledujeme všetky nariadenia, ktoré v tomto období vychádzajú. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť venovať Vám našim zákazníkom tak ako doteraz. Sledujte našu webovú stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávať všetky informácie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení zákazníci, Na základě nařízení Ústředního krizového štábu SR v souvislosti s aktuální situací na Slovensku, bude AquaCity Poprad uzavřené v termínu od 13.03.2020 do odvolání. O dalším postupu Vás budeme informovat podle vývoje. V naší provozovně děláme všechny kroky tak, abychom zachovali bezpečnost našich klientů, věnujeme vysokou pozornost dezinfekci prostorů a následujeme všechna nařízení, které v tomto období vycházejí. Věříme, že brzy se budeme moci věnovat Vám našim zákazníkům tak jako dosud. Sledujte naši webovou stránku www.aquacity.sk a FB stránku AquaCity Poprad, kde Vám budeme podávat veškeré informace. Děkujeme za pochopení. Dear customers, Based on the order of the Central Crisis Staff of the Slovak Republic dated 12.03.2020 in connection with the current situation in Slovakia, our aqua park AquaCity Poprad will be closed from 13.03.2020. We will keep you informed as it progresses. In our operations, we take all the necessary steps to maintain the safety of our clients, pay close attention to the disinfection of the premises and follow all regulations. We believe that we will soon be able to provide our services to our customers as we have done so far. Please follow our website www.aquacity.sk and FB page AquaCity Poprad for full information. Thank you for your understanding. Szanowni klienci, na podstawie zarządzenia Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej z dnia 12.03.2020 r., w związku z aktualną sytuacją w Słowacji park wodny i hotele AquaCity Poprad będzie zamknięty wstępnie w terminie od 13.03.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować w zależności od rozwoju sytuacji. Wdrożyliśmy wszelkie środki mające na celu zapewnienie klientom bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń i stosujemy się do wytycznych, które są wydawane w związku z aktualną sytuacją. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przywrócić dotychczasowe funkcjonowanie i zadbać o Państwa, naszych klientów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.aquacity.sk  oraz profilu AquaCity Popradna Facebooku, gdzie będziemy podawać wszelkie informacje. Dziękujemy za zrozumienie. Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 12 марта 2020 г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 13 марта 2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.