COVID – 19 OPATRENIA

Od 19.1.2022 je naše stredisko – bazény v Aquaparku, Wellness centrum, Bary, Reštaurácie, Fitnes centrum otvorené.


Z dôvodu nariadení je možná prevádzka bazénov, reštaurácie, barov v režime “OP” a prevádzka wellness centra a hotelov v režime “OP+”
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na info@aquacity.sk. 

Osoba v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19
(ďalej len „režim OP“) 
(Vstup do bazénov v Aquaparku, barov, reštaurácii)

 • a) osoba kompletne očkovaná,
 • b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
  1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR,
  2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Osoba v režime OP+ 
(Vstup do wellness centra, fitness centra a hotelov)

 • a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
 • b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • c) osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • e) osoba podľa odseku 1 písm. b),
 • f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • g) osoba do 6 rokov veku.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

 • a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
  schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCICH – Aktuálne platné opatrenia pre vstup do krajiny eHranica si pozrite tu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Rúško a respirátor

 • Povinné nosenie respirátora v interiéri v spoločných priestoroch pokladní a šatní.
Bazény a plavárne 
 • Bez obmedzení v režime “OP”

Wellness centrum

 • Wellness centrum má povolenú maximálnu kapacitu 50 osôb a funguje v režime “OP+”

Reštaurácie 

 • Iba sedenie, obsluha iba pri stole, vrátane terasy. Povinný respirátor mimo stola a mimo konzumácie. “OP”

Ubytovacie zariadenia 

 • Bez obmedzení, funguje v režime “OP+”

Fitnes 

 • Fitnes prevádzky sú otvorené s kapacitou maximálne 50 osôb “OP+”

Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania (obmedzené nosenie respirátora, konzumácia
a podobne) “OP+”

 • Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je možné v maximálnom počte 20 osôb

Kongresy (s nosením respirátora, fixné sedenie alebo státie) “OP”

 • Organizovanie kongresov v počte 100 osôb (bez konzumácie v sále a
  povinné sedenie)

BEZPEČNÝ POBYT V HOTELOCH

 • pri vstupe do hotelov a v spoločných priestoroch hotela sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky
 • zamestnanci pracujú s rúškami a pri nástupe do zamestnania je kontrolovaný zdravotný stav a meraná teplota zamestnancom
 • v priestoroch hotela sú umiestnené germicídne žiariče, využívajú sa aj na dezinfekciu hotelových izieb, žiariče zabraňujú šíreniu vírusov a množeniu baktérií
 • upratovanie v hoteloch prebieha so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu
 • zabezpečujeme dodržiavanie 2m odstupov pri CHECK-IN a CHECK-OUT

BEZPEČNÝ POBYT V AQUAPARKU

 • pri vstupe do Aquaparku na hlavnom vchode, na pokladniach, na šatniach, sociálnych zariadeniach a pri každom bazéne sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a papierové utierky
 • naši zamestnanci Gastronomických prevádzok, Aquaparku, Wellness centra pracujú s rúškami, pri nástupe do zamestnania je kontrolovaný zdravotný stav a meraná teplota zamestnancom
 • upratovanie prebieha v pravidelných požadovaných intervaloch so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu, zvlášť sa zameriavame na dotykové plochy
 • pri úprave bazénovej vody sa používajú osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa legislatívy. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok
 • dôrazne sa kontroluje čistota, hygiena a kontroluje sa kvalita vody v bazénoch
 • vnútorné priestory sa pravidelne vetrajú
 • počas noci sú v spoločných priestoroch šatní umiestnené germicídne žiariče, ktoré najúčinnejšie zabraňujú šíreniu vírusov a množeniu baktérií

ODPORÚČANIA ZÁKAZNÍKOM

 • ak sa cítite chorí, kýchate, kašlete alebo máte teplotu, odložte vašu návštevu na iný termín
 • preferujeme bezhotovostný platobný styk (platbu kartou)
 • dodržujte 2m odstupy pri pokladniach, v radách, v baroch a reštauráciách alebo medzi lehátkami
 • dodržujte zvýšenú hygienu a často si umývajte ruky mydlom alebo dezinfikujte dezinfekčným prostriedkom
 • buďte ohľaduplní voči ostatným návštevníkom
 • v spoločných priestoroch šatní sa zdržujte čo najkratší čas

Od 19.1.2022 je stredisko AquaCity Poprad otvorené. Pozrite si aktuálne COVID - 19 OPATRENIA. Od 19.1. 2022 je středisko AquaCity Poprad otevřeno. Viz aktuální COVID - 19 OPATŘENÍ. From 19.1. 2022 AquaCity Poprad is open. See current COVID - 19 MEASURES. Od 19.1. 2022 AquaCity Poprad jest czynne. INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH – AKTUALIZACJA COVID – 19 ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ - COVID 19