Pravidlá a podmienky súťaže

1. *Organizátorom danej súťaže je spoločnosť AQUAPARK Poprad,s.r.o., IČO 36482609*
*Kontakt : info@aquacity.sk *

2) Trvanie súťaže – začiatok hlasovania 19.12.2017 do 19.01.2018 (24:00) hod
3) Mechanizmus súťaže: hlasujte na webstránke https://www.aquacity.sk/foto-sutaz/, hlas dajte Vášmu favoritovi
– fotke, ktorá sa Vám najviac páči, kliknutím na fotku „Chcem hlasovať“ Kliknite na tlačidlo ,,LIKE´´ a hlasujte pre fotografiu. Jedna osoba môže hlasovať len jeden krát. Zdieľajte fotografiu na Facebooku tlačidlom ,,ZDIELAŤ´´ a pozvite vašich priateľov hlasovať. Zdieľanie fotografie neznamená hlasovanie.

4) Organizátor súťaže má právo vyradiť fotku a súťažiaceho z hlasovania v prípade zistenia porušenia pravidiel, vytváraním falošných profilov alebo zbieraním hlasov neštandardným spôsobom *

*5) Výhry v súťaži:*

1.*Fotka s najvyšším počtom hlasov – pobyt pre 2 osoby na 2 nociv hoteli AquaCity Seasons ****

2.*V poradí druhý najvyšší počet hlasov – Vstupenka Family packet – pre 4 osoby (2 dospelé a 2 deti) vrátane jednorazového vstupu na atrakciu Virtuálna realita VR Zone*

3.*Tretí najvyšší počet hlasov: Vital packet pre 2 osoby – celodenný vstup do termálneho Aquaparku a Fire & Water Wellness and Spa v AquaCity Poprad, vrátane procedúry Garra Rufa *

4.*Štvrtý najvyšší počet hlasov: Aqua Packet – celodenný vstup do termálneho aquaparku AquaCity Poprad pre 2 osoby*

5.*Piaty najvyšší počet hlasov: Celotelová kryoterapia – jednorazový vstup do kryokomory pre 2 osoby *

6.*Výhercov budeme kontaktovať na emailovej adrese, z ktorej bola súťažná fotografia zaslaná, s oznámením výhry a pre dohodnutie spôsobu odovzdania výhry *

7.*Spoločnosť Facebook nemá žiadna záväzky voči uvedenej súťaži a súťažiacim, nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook*

8.*Organizátor súťaže má právo súťaž kedykoľvek zastaviť v prípade porušovania pravidiel. Výhra nie je právne nárokovateľná. *

Všeobecné podmienky:

Súťažiaci poskytnutím fotografie a zaradením do hlasovania súhlasia s poskytnutím a zverejnením fotografie na www.aquacity.sk na neobmedzené obdobia. Súhlasíte s verejným hlasovaním za Vašu fotografiu na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže sa zaväzuje nakladať so zverejnenými údajmi a fotografiami citlivo, výhradne na účely súťaže na sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže berie na vedomie a udeľuje spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 z.z.o. ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov účastníka na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním fotografie súhlasí, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať . Kontakt: info@aquacity.sk